Pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

Sila rin ang kauna-unahang Sultan at Sultana sa Maguindanao.

Magmula sa Borneo ay dumating ang sampung Datu na lumapag sa Panay.

Sa mahigit na tatlong daang taon na sinubukan ng mga Kastila na sakupin ang mga Muslim, ang Espanya ay bumagsak at napahiya dahil ang mga Muslim sa Mindanao ay nagtagumpay na maipagtangol ang Islam sa Mindanao.

Ganoon din ang nangyari sa mga Amerikano at Hapon na walang nagawa para sakupin ang mga Muslim.

Noong ika-13 ng Hunyo 1571, ang mga Kastila ang nagpasimula ng mainit na digmaan laban sa mga Muslim ng Maynila na pinamumunuan ng huling haring Muslim na si Rajah Soliman (ang pinuno ng mga Sultan sa Luzon).

Ipinagtangol ni Rajah Soliman ang kanyang kaharian ng buong tatag hanggang sa kahulihulihang hibla ng kanyang buhay na nangyari sa Bangkusay, (sa dalampasigan ng Tondo).

Search for pagdating ng mga kastila sa pilipinas:

pagdating ng mga kastila sa pilipinas-89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga kastila sa pilipinas”